Nytt og nyttig om musikkfestivaler

9933796-way-out-west-manniskor-framfor-scenen

Musikkfestivaler finnes over store deler av verden. Noen festivaler tar for seg bestemte typer musikk, mens andre tilbyr mer variert musikk. Uansett hvilken type musikk man liker, finnes det en festival man kan besøke, enten det er en klassisk festival, en jazzfestival, en operafestival, en countrymusikkfestival, en folkemusikkfestival eller en rockefestival. De mest populære festivalene er de som spiller vanlig, kommersiell popmusikk, og slike festivaler er det mange av, både i Norge og i nabolandene våre. Mange bruker sommeren på å reise mellom ulike festivaler i inn- og utland, mens andre nøyer seg med å besøke en eller to festivaler i løpet av året.

De aller største festivalene blir ofte arrangert utendørs, ganske enkelt for å få plass til flest mulig scener og flest mulig tilskuere. Ofte blir det spilt mange konserter samtidig. Som regel må man betale billett, men det finnes også gratisfestivaler, selv om de er mer sjeldne. Under de store festivalene blir det ofte arrangert sosiale aktiviteter, og mange av de besøkende overnatter i telt på egne festivalcamper. Det er med på å skape stemning. Antall festivalbesøkende har økt, kanskje fordi folk har bedre råd, og mange kan reise lengre for å komme til en festival. Samtidig har også antallet festivaler økt, og konkurransen om publikum har gjort at flere festivaler har måttet slutte etter kort tid. Det er begrenset hvor mange festivaler folk har anledning til å besøke.

Musikkfestivaler har en stor betydning for lokalsamfunnet, og kan lokke mange besøkende til relativt små steder. Slik sett kan også næringslivet i området tjene på en festival. Mange artister liker også å spille live, ikke bare fordi de tjener penger på det, men også fordi de kommer i kontakt med publikum og har muligheten til å skaffe seg nye tilhengere. De mest populære artistene er viktige trekkplastre for festivalene, men mange festivaler prøver bevisst å booke mer ukjente artister, for å få mer bredde i programmet. Derfor kan man oppdage mye nytt og spennende på en festival. Her på tildovrefaller.com elsker vi musikkfestivaler, enten de er store eller små, norske eller utenlandske. Ofte er det de store festivalene som skaper overskrifter, men småfestivalene kan også være gode.

Det skjer alltid noe nytt innen musikkfestivalenes verden. Noen festivaler sliter med økonomien, og må kanskje ta noen års pauser. Andre festivaler starter opp. Det er også spennende å følge med på hvilke artister som blir booket til de ulike festivalene.

Go to Top